Noua lege a dialogului social

Noua lege a dialogului social, Legea nr. 367/2022, are scopul declarat de a înlesni dialogul social și exercițiul anumitor drepturi ale angajaților. Ce aduce in plus noua lege puteti conspecta mai jos in articol:

  • Reducea termenul actual de 60 de zile pentru desfasurarea negocierilor colective la 45 de zile

„Durata negocierii este de maximum 45 de zile. Durata maxima poate fi depasita doar prin acordul partilor”. Termenul de negociere este redus la 45 de zile, dar posibilitatea de prelungire a acestuia prin acordul celor implicati este in continuare valabila;

  • Creste de la 45 la 60 de zile termenul in care trebuie initiate negocierile

„…cu cel putin 60 de zile calendaristice inaintea expirarii contractelor colective de munca sau a expirarii perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate in actele aditionale la contractele colective de munca”;

  • Odata demarate negocierile, angajatorul va trebui sa puna la dispozitie mai multe informatii partii sindicale si/sau a reprezentantilor angajatilor/lucratorilor:

Informatiile privesc atat situatia economico-financiara la zi cat si perspectiva de evolutie a acesteia, situatia, structura si evolutia estimata a ocuparii fortei de munca, masurile propuse privind organizarea muncii, programului si a timpului de lucru, masurile propuse privind protectia drepturilor angajatilor/lucratorilor in caz de transfer al unitatii sau a unei parti a acesteia, respectiv masurile propuse de angajator privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a angajatilor/lucratorilor;

  • Continutul contractului colectiv de munca

Noul act normativ stabileste cinci elemente pe care partile le-ar putea negocia si include in cadrul contractelor colective, printre care: masurile adoptate pentru consilierea si evaluarea profesionala a angajatilor/lucratorilor, masurile privind armonizarea vietii de familie cu obiectivele profesionale, timpul de lucru si timpul de odihna, reglementari privind conditiile de munca si cele referitoare la securitatea si sanatatea in munca a angajatilor/lucratorilor ori modalitatile de informare si consultare a angajatilor.

De asemenea, viitoarele contracte colective de munca ar putea cuprinde si clauze prin care sa se stabileasca aplicarea unor coeficienti minimi de ierarhizare pe categorii de angajati sau lucratori si care sa tina seama de standardele ocupationale.

  • În plus față de prevederile generale din legea privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților (Legea nr. 467/2006), noua Lege a Dialogului Social prevede obligativitate de informare și consultare cu privire la evoluția recentă și evoluția probabilă a activităților și a situației economice a societății, stabilind o serie de reguli în materie, cum ar fi faptul că angajatorul va iniţia procesul de informare şi consultare după raportarea situațiilor financiare ale companiei pe anul precedent.

Tot în plus față de prevederile amintite, se reglementează obligativitatea de informare și consultare inclusiv cu privire la deciziile care pot duce la modificări importante în organizarea muncii, în relaţiile contractuale sau în raporturile de muncă, acestea incluzând, dar nelimitându-se la: situațiile de transfer de întreprindere, achiziții, fuziuni, concedieri colective, închideri de unități de producție etc., stabilindu-se, spre exemplu, faptul că angajatorul va iniția și finaliza procesul de informare și consultare, înainte de implementarea deciziilor respective, pentru a permite reprezentanților salariaților să formuleze propuneri pentru protecția drepturilor angajaților/lucrătorilor. Mai mult, este stabilit expres un drept foarte important, respectiv acela relevant în cazul în care angajații/lucrătorii consideră că există o amenințare la adresa locurilor de muncă, situație în care procesul de informare și consultare va începe la cererea scrisă a acestora.

 

<< Înapoi