Incepand cu luna decembrie 2023 Federatia Sindicatelor din Industria Financiara este afiliata la Confederația Natională Sindicală CARTEL ALFA, Confederatie care consacră acțiunea sa studiului, promovării, reprezentării și apărării intereselor materiale și morale ale lucrătorilor.

Valori și priorități

Confederaţia Naţionala Sindicală Cartel ALFA a fost creată în 1990 în scopul de a realiza o reprezentare reală şi autentică a lucrătorilor din România.

Astăzi este nevoie mai mult ca oricând de acțiune colectivă pentru a asigura condiții de muncă decente, și pentru ca fiecare lucrător să fie tratat cu respect.

O organizaţie independentă

Confederaţia este total independentă faţă de guvern sau grupuri politice şi este deschisă oricui spre aderare, acţionând pe principiul asocierii libere şi voluntare a sindicatelor  la nivel confederal.

Așa cum oamenii muncii sunt mai puternici când acționează împreună, la fel și sindicatele sunt mai puternice când își unesc forțele.

Preocupările CNS Cartel ALFA includ:

susținerea organizațiilor membre, ajutându-le să își reprezinte membrii și să țină pasul cu schimbările care au loc în domeniul relațiilor de muncă;

reprezentarea celor care își câștigă existența prin muncă, prin luări de poziție, cercetări, campanii pentru schimbări legislative sau în societate,

promovarea negocierii colective, a dialogului social și solidarității, având lucrătorii în centrul politicilor sociale și economice 

formarea de militanţi sindicali experimentaţi care pot să îşi exprime liber opiniile şi să reprezinte cu adevarat interesele lucrătorilor

Valorile noastre ne ghidează acțiunile. Milităm pentru egalitate în drepturi, corectitudine și dreptate, pentru demnitate și respect pentru toți lucrătorii. Credem în solidaritate: lucrătorii pot realiza mai mult împreună, decât o pot face singuri.

Pentru că multe dintre deciziile care ne afectează pe toți se iau dincolo de porțile companiei, de granițele comunității sau ale statului, acționăm împreună cu sindicaliștii din Europa și din întreaga lume pentru a promova interesele lucrătorilor.